SpaCar.eu
Home / O nas  / Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku ze zmianą przepisów, dotyczących ochrony danych osobowych i początkiem obowiązywania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych klientów SpaCar.eu  jest Piotr Włodarczyk. Kontakt z administratorem danych: e.mail: [email protected]
 2. SpaCar.eu Piotr Włodarczyk przetwarza dane osobowe w celach:
  • świadczenia usługi związanej z badaniami technicznymi oraz naprawy pojazdów . Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • wysyłki sms z informacją o terminie następnego badania technicznego,
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą:
  • podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne SpaCar.eu Piotr Włodarczyk
 6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do SpaCar.eu Piotr Włodarczyk z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Adres
ul. Joanny Żubr 50
98-300 Wieluń

Kontakt
Serwis: +48 512 576 555
[email protected]
SKP: +48 512 605 555
[email protected]
Serwis
pn-pt: 8:00 – 17:00
sb: 8:00 – 12:00

SKP
pn-pt: 8:00 – 17:00
sb: 8:00 – 14:00